Zdravje in zdravstveno varstvo 2014/ European Health Interview Survey – EHIS

Inštitut ANAHATA sodeluje s podjetjem Ipsos d.o.o. – Raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja pri izvedbi raziskave “o zdravju in zdravstvenem varstvu”, katere nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ.

Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev, kako pogosto uporabljamo različne zdravstvene storitve in kakšen je naš življenjski slog, povezan z zdravjem. Enako raziskavo bodo v letih 2014-2015 izvedle vse države članice Evropske unije, zato bodo njeni izsledki mednarodno primerljivi.

Države raziskavo izvajajo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 141/2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede Evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS).

Izsledke raziskave bodo objavili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad RS ter mednarodne organizacije (evropski statistični urad Eurostat, Svetovna zdravstvena organizacija, OECD).