Primerjava razumevanja in zdravljenja depresije v psihiatriji in ajurvedi

Drage prijateljice, dragi prijatelji Anahate! Spodaj si lahko preberete ključne ugotovitve primerjave razumevanja in zdravljenja depresije v psihiatriji in ajurvedi. O podrobnostih boste lahko brali kmalu, ko bo izšla tudi knjiga. Žal zaenkrat samo v angleščini.

SHARE – Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi

logo_shareInštitut ANAHATA sodeluje s podjetjem Ipsos d.o.o. – Raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja pri izvedbi raziskave “o zdravju, procesu staranja in upokojevanja v Evropi”, katere nosilec je Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE) je interdisciplinarna mednarodna baza mikropodatkov o zdravju, socio-ekonomskem položaju, socialnih in družinskih omrežjih več kot 110.000 posameznikov starejših od 50 let, iz 20 evropskih držav (in Izraela).

Znanstvena moč raziskave SHARE temelji na panelnem pristopu, s katerim lahko zajamemo dinamiko procesa staranja pri posameznikih. Interdisciplinarni pristop omogoča vpogled v celotno sliko procesov staranja. Strogo določeni znanstveni postopki zagotavljajo mednarodno primerljive raziskovalne rezultate.

Raziskavo podpira Evropska komisija (projekt M4), Ameriški nacionalni inštitut za staranje (za pregled celotnega financiranja kliknite tu) in posamezne države, članice raziskave SHARE. Še zlasti pa smo hvaležni za podporo slovenskega Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Ključni cilj raziskave je znanstvenikom v Sloveniji in Evropi omogočiti vpogled v kakovost življenja starejših od 50 let in proučiti, kako lahko prispevamo k izboljšanju njihovega položaja. Raziskava temelji na znanstvenem pristopu k proučevanju socio-ekonomskega položaja in zdravja posameznikov, starejših od 50 let, ter opazovanju procesov staranja skozi čas, zato v raziskavo zajamemo še relativno mlado populacijo 50-letnikov, ki jih anketiramo večkrat. Na približno vsake dve leti odgovarjajo na vprašanja o družinskih in socialnih omrežjih, zdravstvenem stanju in vsakodnevnih aktivnostih, materialni varnosti in delovni aktivnosti ter socio-demografskih karakteristikah.

Zbiranje podatkov v 6. valu raziskave bo znanstvenikom omogočilo primerjavo s podatki iz let 2011 in 2013, dodatno pa smo vključili še poseben vprašalnik o organizacije dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in o tem, kako ljudje preživljajo svoj prosti čas po upokojitvi. Bistveno je, da zajamemo vse posameznike v vzorcu, tako tiste, ki so še vedno delovno aktivni ali so brezposelni in se še niso upokojili, kot tudi že upokojene ter skupino najstarejših.

Več o raziskavi si lahko preberete na http://www.share-slovenija.si/ in http://www.share-project.org/

Zdravje in zdravstveno varstvo 2014/ European Health Interview Survey – EHIS

Inštitut ANAHATA sodeluje s podjetjem Ipsos d.o.o. – Raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja pri izvedbi raziskave “o zdravju in zdravstvenem varstvu”, katere nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ.

Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev, kako pogosto uporabljamo različne zdravstvene storitve in kakšen je naš življenjski slog, povezan z zdravjem. Enako raziskavo bodo v letih 2014-2015 izvedle vse države članice Evropske unije, zato bodo njeni izsledki mednarodno primerljivi.

Države raziskavo izvajajo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 141/2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede Evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS).

Izsledke raziskave bodo objavili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad RS ter mednarodne organizacije (evropski statistični urad Eurostat, Svetovna zdravstvena organizacija, OECD).