O inštitutu

Inštitut ANAHATA je neprofitna organizacija, ki raziskuje, izobražuje in ponuja interdisciplinarne, uporabne in trajnostne rešitve na področju preventive in dobrega počutja. S preventivnim holističnim pristopom želimo okrepiti zavedanje o posameznikovo soodgovornosti in s tem zmanjšati dejavnike tveganja, izboljšati kvaliteto življenja ter opremiti posameznike s širokim naborom metod za vzdrževanje fizičnega, duševnega in duhovnega ravnovesja.

Spremljamo napredek uporabnika in učinkovitosti terapevtskih pristopov. Raziskovalna dognanja, izsledke terenskih raziskav in projektov objavljamo ter promoviramo v tiskanih in elektronskih publikacijah. Na ta način interdisciplinarno in izobraževalno pristopamo k družbeno pomembnim temam. S tem tudi prispevamo k povezovanju in širitvi znanstvenih znanj.

Skrbimo za ozaveščanje javnosti, pretok informacij, širitev znanja, svetovanje; organiziramo delavnice, simpozije, seminarje, okrogle mize, javne tribune in konference.

Sodelujemo z domačimi in tujimi sorodnimi organizacijami ter posamezniki in strokovnjaki.